Αρχείο Ετικετών: Δηλώσεις μαθημάτων εαρινού εξαμήνου

Δηλώσεις μαθημάτων εαρινού εξαμήνου 2023-24 (εκπρόθεσμες μετά τις 14/03/24)

Σας ενημερώνουμε ότι οι δηλώσεις μαθημάτων για το εαρινό εξάμηνο 2023-24 θα γίνουν από τους φοιτητές όλων των ετών κατά το χρονικό διάστημα 29/2/2024 έως 14/3/2024 αποκλειστικά και μόνο ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ μέσω του νέου πληροφοριακού συστήματος…

Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων μαθημάτων εαρινού εξαμήνου 2022-23 έως και την Τετάρτη 22/3/2023

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω προβλημάτων πρόσβασης στο σύστημα Universis που παρουσιάστηκαν κατά το σαββατοκύριακο, η προθεσμία δηλώσεων εαρινού εξαμήνου 2022-23 παρατείνεται έως την Τετάρτη, 22/3/2023, ώρα 23:59. Προσοχή: η ημερομηνία λήξης προθεσμίας που αναγράφεται στο…

Δηλώσεις μαθημάτων εαρινού εξαμήνου 2022-23

Σας ενημερώνουμε ότι οι δηλώσεις μαθημάτων για το εαρινό εξάμηνο 2022-23 θα γίνουν από τους φοιτητές όλων των ετών κατά το χρονικό διάστημα 1/3/2022 έως 20/3/2023 22/3/2023 αποκλειστικά και μόνο ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ μέσω του νέου πληροφοριακού…