Αρχείο Ετικετών: Διαμονή

Συνέδριο ΠΕΔιΣ ♦ Μετακίνηση, Διαμονή, Γεύματα

Προτάσεις για τη μετακίνηση,διαμονή και τα γεύματα των συνέδρων, που προετοιμάστηκαν από το Φοιτητικό Σύλλογο του τμήματος ΠΕΔιΣ.