Αρχείο Ετικετών: Δικαιούχοι

Σημαντικό :: Τροποποίηση καταστάσεων σίτισης 2013-2014

Από το Τμήμα Φοιτητικών Θεμάτων του Πανεπιστημίου Θέμα «Έγκριση Τροποποίησης Ονομαστικών Καταστάσεων Σίτισης Τμημάτων του ΠΑΠΕΛ και επισύναψής τους στο υπ’ αριθμ 5 Πρακτικό/ 6-3-2014» Το Τμήμα Φοιτητικών Θεμάτων σας κοινοποιεί τις νέες τροποποιημένες ονομαστικές…