Αρχείο Ετικετών: Διπλωματική Εργασία

ΠΜΣ “Διεθνείς Σχέσεις και Πολιτικές”: Υποβολή σχεδίου διπλωματικής εργασίας

Ενημερώνουμε όλους τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του Γ’ Εξαμήνου του ΠΜΣ “Διεθνείς Σχέσεις και Πολιτικές” ότι πρέπει να υποβάλλουν στη γραμματεία έως την Παρασκευή, 16 Ιανουαρίου 2015, έντυπο υποβολής σχεδίου διπλωματικής εργασίας, σύμφωνα με το πρότυπο…

ΠΜΣ “Διεθνείς Σχέσεις και Πολιτικές”: Πρόγραμμα υποστήριξης διπλωματικών εργασιών

Τη Δευτέρα, 20 Οκτωβρίου 2014, θα πραγματοποιηθεί η υποστήριξη των διπλωματικών εργασιών των φοιτητών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών “Διεθνείς Σχέσεις και Πολιτικές”, σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα που μπορείτε να δείτε εδώ. Η διαδικασία υποστήριξης…

ΠΜΣ Διεθνείς Σχέσεις Πολιτικές – Παρουσιάσεις Διπλωματικών Εργασιών

Η παρουσίαση των διπλωματικών εργασιών στο ΠΜΣ Διεθνείς Σχέσεις και Πολιτικές θα γίνει την Παρασκευή 18 Ιουλίου 2014. Το αναλυτικό πρόγραμμα θα ανακοινωθεί μετά το πέρας της οριστικής ημερομηνίας υποβολής των διπλωματικών εργασιών δηλ. μετά…

Χρήσιμο ♦ Οδηγός Συγγραφής Διπλωματικών Εργασιών και Διδακτορικών Διατριβών

  Στην σελίδα Φοιτητές ► Χρήσιμα Έντυπα και Πληροφορίες έχει αναρτηθεί ο «Οδηγός Συγγραφής Διπλωματικών Εργασιών και Διδακτορικών Διατριβών» του τμήματος, σε μορφή doc και pdf.  

ΠΜΣ Παγκόσμια Πολιτική Οικονομία ♦ Διπλωματική Εργασία

Σας ενημερώνουμε ότι όλοι οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του Κοινού ΠΜΣ «Παγκόσμια Πολιτική Οικονομία» πρέπει να υποβάλλουν στη γραμματεία έως τις 29 Ιουνίου 2014, έντυπο υποβολής σχεδίου διπλωματικής εργασίας, σύμφωνα με το πρότυπο που διατίθεται από…