Αρχείο Ετικετών: Δομή Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης Φοιτητών – WeCare

Δομή Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης Φοιτητών – WeCare

Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 διαθέτει Δομή Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης Φοιτητών – WeCare, η οποία χρηματοδοτείται από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους. Η δομή αυτή έχει ως στόχο την παροχή δωρεάν υπηρεσιών συμβουλευτικής και ψυχολογικής υποστήριξης στους φοιτητές…