Αρχείο Ετικετών: ΕΕΔΙΠ

Mετάταξη σε θέση ΕΕΔΙΠ – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων (ΠΕΔΙΣ) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου καλεί μόνιμους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κατόχους διδακτορικού διπλώματος που επιθυμούν  μετάταξη σε θέση ΕΕΔΙΠ του Τμήματος (διατάξεις παρ.7 αρθ.33 Ν.4386/2016) να…