Αρχείο Ετικετών: εκλογές κοσμήτορα

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ο Κοσμήτορας της Σχολής Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: Του Π.Δ. 118/2003 «Ίδρυση Σχολών…