Αρχείο Ετικετών: Ενίσχυση Ομάδων Φοιτητών σε Διεθνείς Διαγωνισμούς

ΙΚΥ: Ενίσχυση Συμμετοχής Ομάδων Φοιτητών σε Διεθνείς Διαγωνισμούς – (λήξη αιτήσεων 15-10-2022)

15-10-2022: Υπενθύμιση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων προγράμματος ενίσχυσης συμμετοχής φοιτητών/τριων σε διεθνείς διαγωνισμούς που υλοποιεί το ΙΚΥ. (Διαβάστε ακολούθως την αρχική μας ανάρτηση από 15 Ιουλίου 2022) Το Ι.Κ.Υ. ανακοινώνει την υλοποίηση προγράμματος με σκοπό…