Αρχείο Ετικετών: εξετάσεις εξ αποστάσεως

Δήλωση συμμετοχής φοιτητών/τριών στις επαναληπτικές εξετάσεις Σεπτεμβρίου 2020

Ενημερώνουμε τους φοιτητές/τριες ότι για τη συμμετοχή τους στην εξ αποστάσεως επαναληπτική εξεταστική του Σεπτεμβρίου 2020, θα πρέπει να υποβάλουν, όπως έγινε και τον Ιούνιο, τη δήλωση συμμετοχής τους στη διεύθυνση https://gdpr-form.uop.gr έως και την…

Οδηγίες/Λεπτομέρειες για τη συμμετοχή των φοιτητών/τριών στην εξ αποστάσεως εξεταστική εαρινού εξαμήνου 2019-20 (τελ. ενημ. 22/6/20))

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την απόφαση 3 της 173ης/27-5-2020 συνεδρίασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, την απόφαση της 133ης/11-5-2020 Συνέλευσης του Τμήματος ΠΕΔιΣ και το ΦΕΚ 1971/τ.Β’/21-5-2020, οι εξετάσεις των μαθημάτων κατά την εξεταστική…