Αρχείο Ετικετών: Εορταστικό ωράριο Πάσχα

Λειτουργία Βιβλιοθήκης κατά τις εορτές του Πάσχα

Σας ενημερώνουμε ότι η Βιβλιοθήκη του Παραρτήματος ΠΕΔΙΣ θα παραμείνει κλειστή τη Μ. Πέμπτη 25/4/2019 και την Τρίτη του Πάσχα 30/4/2019 λόγω των εορτών του Πάσχα. Από τη Βιβλιοθήκη Κόρινθος, 24/4/2019

Λειτουργία Τμήματος κατά τις εορτές του Πάσχα

Σας ενημερώνουμε ότι κατά την περίοδο των εορτών του Πάσχα, όλες οι υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου θα παραμείνουν κλειστές από τη Μ. Πέμπτη 25/4/2019 έως και την Τετάρτη 1/5/2019.

Εορταστικό ωράριο Πάσχα

Κατόπιν της με αρ. πρωτ. ΓΓ1/248/15-04-2016 εγκρίσεως του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, κ. Ιωάννη Δ. Παντή, σας ενημερώνουμε ότι το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου θα παραμείνει κλειστό τη Μεγάλη Πέμπτη 28/4/2016 και την…