Αρχείο Ετικετών: Η Επιστήμη των Πολιτών στο πλαίσιο της εκμάθησης της γαλλικής γλώσσας

Η Επιστήμη των Πολιτών στο πλαίσιο της εκμάθησης της γαλλικής γλώσσας

Οι δράσεις πολιτών και οι συμμετοχικές πρωτοβουλίες λήψης αποφάσεων πολλαπλασιάζονται τα τελευταία χρόνια: δράσεις πολιτών για το περιβάλλον, δράσεις κατά του ρατσισμού, ακόμη και δράσεις πολιτών για την καλυτέρευση των συνθηκών ζωής της γειτονιάς τους.…