Αρχείο Ετικετών: Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου

Δήλωση μαθημάτων για συμμετοχή στη διπλή εξεταστική Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2016

Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρο 6 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 184/τ. Α/30-12-2015) οι φοιτητές που περάτωσαν την κανονική φοίτησή, η οποία ισούται με τον ελάχιστο αριθμό των αναγκαίων για…