Αρχείο Ετικετών: Λογαριασμός Χρήστη

Σημαντικό :: Εκκαθάριση Λογαριασμών Χρηστών (Απόφοιτοι και Διαγραφέντες Φοιτητές)

Από τη Δ/νση Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΑΝΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Την Παρασκευή, 28 Μαρτίου θα πραγματοποιηθεί εκκαθάριση των λογαριασμών των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών που έχουν αποφοιτήσει ή που έχουν διαγραφεί από…