Αρχείο Ετικετών: Μεταφορά Θέσης

Ενημέρωση ΥΠ.Π.Ε.Θ. για τις μετεγγραφές

Σας κοινοποιούμε έγγραφα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων που αφορούν: Ενημέρωση σχετικά με Ειδικές Επταμελείς Επιτροπές Πιστοποίησης Παθήσεων του Ν. 3794/2009 για τους φοιτητές που αιτούνται μετεγγραφή. την υπ’ αριθμ 170408/Α5/26.10.2015 εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.…

Εγγραφές επιτυχόντων με μεταφορά θέσης

Καλούνται οι επιτυχόντες μεταφοράς θέσης, σύμφωνα με την υπ’ αρίθμ. Φ1/37824/Β3/13-03-2014 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, να προσέλθουν προσωπικά ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου τους από τη Δευτέρα 17-03-2014 έως και τη Δευτέρα 31-03-2014…