Αρχείο Ετικετών: παράταση υποβολής αιτήσεων

Παράταση υποβολής αιτήσεων στα Μεταπτυχιακά Προγράμματα 2019-2020

Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το ΠΜΣ «Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές» και για το ΠΜΣ «Μεσογειακές Σπουδές» έως τις 12 Ιουλίου 2019. Αναλυτικές Πληροφορίες…