Αρχείο Ετικετών: πιστοποίηση προπτυχιακού προγράμματος σπουδών

Πιστοποίηση Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών ΠΕΔιΣ

Με ιδιαίτερη χαρά ενημερώνουμε ότι δημοσιοποιήθηκε η Έκθεση Πιστοποίησης του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματός μας, όπως αυτή πραγματοποιήθηκε από την Ανεξάρτητη Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας (ΑΔιΠ) του Υπουργείου Παιδείας. Καταξιωμένοι επιστήμονες από Πανεπιστήμια του εξωτερικού…