Αρχείο Ετικετών: ποβολή Σχεδίου Διπλωματικής Εργασίας

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΔΠΜΣ «Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη και Αυτοδιοίκηση» Υποβολή Σχεδίου Διπλωματικής Εργασίας

Σας ενημερώνουμε ότι εκ παραδρομής ανακοινώθηκε η 29 Φεβρουαρίου ως ημέρα υποβολής σχεδίου διπλωματικών εργασιών για τους φοιτητές του Β’ εξαμήνου του ΔΔΠΜΣ. Θα ανακοινωθεί νέα προθεσμία υποβολής σχεδίου. Από τη Γραμματεία του ΔΔΠΜΣ.