Αρχείο Ετικετών: προσωρινά αποτελέσματα

Ανακοίνωση προσωρινού πίνακα κατάταξης υποψηφίων Ακαδημαϊκών Υποτρόφων

Πατήστε εδώ για να δείτε την απόφαση. Οι ενστάσεις επί των αποτελεσμάτων γίνονται δεκτές, ηλεκτρονικά στο email: pedis@uop.gr, εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της ανάρτησης της απόφασης αποδοχής – έγκρισης αποτελεσμάτων στον…