Αρχείο Ετικετών: προσωρινά αποτελέσματα πρακτικής άσκησης

Προσωρινά αποτελέσματα κατάταξης φοιτητών για το πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης (2η πρόσκληση)

Σας ενημερώνουμε ότι στον ακόλουθο σύνδεσμο Προσωρινά αποτελέσματα κατάταξης φοιτητών για το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης (2η πρόσκληση) έχουν αναρτηθεί τα προσωρινά αποτελέσματα κατάταξης φοιτητών για τη 2η πρόσκληση για το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης 2023-2024.  

Προσωρινά αποτελέσματα κατάταξης φοιτητών για το πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης

Σας ενημερώνουμε ότι στον σύνδεσμο https://pedis.uop.gr/pydio/public/35c2fe έχουν αναρτηθεί τα προσωρινά αποτελέσματα κατάταξης φοιτητών για το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης 2023-2024