Αρχείο Ετικετών: πρόγραμμα διδασκόμενων μαθημάτων 2020-21

Προπτυχιακό: Πρόγραμμα διδασκομένων μαθημάτων 2020-21 (τελ. ενημ. 26/2/2021)

Η Συνέλευση του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων, λαμβάνοντας υπόψη τις εκπαιδευτικές ανάγκες του Τμήματος, αποφάσισε στην 133η/11-5-20, στην 134η/25-5-20, στην 136η/20-7-20, στην 137η/31-8-20 και 146η/4-2-2021 στην συνεδρίασή της, αλλαγές στο Πρόγραμμα διδασκομένων μαθημάτων…