Αρχείο Ετικετών: πρόγραμμα σπουδών 2019-20

Τροποποίηση Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών 2019-2020 (τελ. ενημ. 26-02-20)

Η Συνέλευση του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων, λαμβάνοντας υπόψη τις εκπαιδευτικές ανάγκες του Τμήματος, αποφάσισε στην 112η/23-5-19, στην 116η/22-7-19, στην 117η/27-8-19, στην 126η/12-12-19 και στην 129η/10-2-20 συνεδρίασή της, αλλαγές στη δομή του Προγράμματος…