Αρχείο Ετικετών: Πρόγραμμα Erasmus

«ERASMUS+: Προγραμματισμός μετακινήσεων φοιτητών (Σπουδές/Πρακτική Άσκηση) Εαρινού Εξαμήνου ακαδ. έτους 2018-19»

Σας ενημερώνουμε ότι έχει αναρτηθεί ανακοίνωση του Γραφείου Erasmus του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, που αφορά στην υποβολή αιτήσεων για Σπουδές ή Πρακτική Άσκηση στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+ για το εαρινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2018-19. Όλες…

ERASMUS+: Προγραμματισμός μετακινήσεων φοιτητών (Σπουδές/Πρακτική Άσκηση) Χειμερινού Εξαμήνου ακαδ. έτους 2018-19

Σας ενημερώνουμε ότι έχει αναρτηθεί ανακοίνωση του Γραφείου Erasmus του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, που αφορά στην υποβολή αιτήσεων για Σπουδές ή Πρακτική Άσκηση στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+ για το χειμερινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2018-19. Όλες…

Πρόγραμμα Erasmus+ : Αιτήσεις για μετακίνηση φοιτητών σε φορείς και επιχειρήσεις του Εξωτερικού

Η περίοδος για την υποβολή Αιτήσεων για Πρακτική Άσκηση  στο εξωτερικό στο πλαίσιο του Erasmus λήγει στις 14 Μαρτίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Erasmus+ Πρακτικής Άσκησης, τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν, καθώς και τις…

Πρόγραμμα Erasmus+: Αιτήσεις για μετακίνηση φοιτητών σε πανεπιστήμια του Εξωτερικού κατά το χειμερινό εξάμηνο 2016-17

Η περίοδος για την υποβολή Αιτήσεων για σπουδές στο εξωτερικό στο πλαίσιο του Erasmus λήγει στις 14 Μαρτίου. Πληροφορίες σχετικά με τα συνεργαζόμενα με το Τμήμα μας πανεπιστήμια του εξωτερικού υπάρχουν στην Ιστοσελίδα του Τμήματος,…