Αρχείο Ετικετών: Τρίπτυχο

Παραλαβή Δελτίου Ταυτότητας Πρωτοετών (τρίπτυχο)

Ενημερώνουμε τους πρωτοετείς φοιτητές ότι μπορούν να προσέρχονται στη Γραμματεία κατά τις ημέρες και ώρες υποδοχής (από Τρίτη έως Παρασκευή, 11:00 – 13:00) για να παραλάβουν το Δελτίο Ταυτότητας φοιτητή (τρίπτυχο). Επισημαίνεται ότι στο Δελτίο…

Παραλαβή Δελτίου Ταυτότητας Φοιτητή (Τρίπτυχο)

Καλούνται όλοι οι πρωτοετείς φοιτητές να προσέλθουν στη γραμματεία του τμήματος για να παραλάβουν το Δελτίο Ταυτότητας Φοιτητή (τρίπτυχο). Διευκρινίζεται ότι στο Δελτίο Ταυτότητας Φοιτητή (τρίπτυχο) ανανεώνεται η εγγραφή των φοιτητών σε κάθε εξάμηνο και…