Αρχείο Ετικετών: Υποστήριξη διατριβής

Υποστήριξη διδακτορικής διατριβής κας Αικατερίνης Πίπιλου

Την Τετάρτη, 9 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 12:00 θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα 5 του Τμήματος, η δημόσια υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής της υποψήφιας διδάκτορος κας Αικατερίνης Πίπιλου ενώπιον της προβλεπόμενης από το νόμο επταμελούς Εξεταστικής…

Υποστήριξη διδακτορικής διατριβής κ. Βασιλείου Μπαλάφα

Την  Τετάρτη, 20 Ιουλίου 2022 και ώρα 13:00, θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα 5 του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και  Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (Αριστοτέλους 1 & Λ. Αθηνών, Κόρινθος) η δημόσια υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής…