Αρχείο Ετικετών: χρήσιμες πληροφορίες

Χρήσιμες πληροφορίες για την έναρξη σπουδών των πρωτοετών φοιτητών 2019-20

Έναρξη μαθημάτων: Δευτέρα, 14 Οκτωβρίου 2019. Το ωρολόγιο πρόγραμμα του χειμερινού εξαμήνου είναι διαθέσιμο εδώ και στον πίνακα ανακοινώσεων. Οδηγός φοιτητών: Χρήσιμος Οδηγός για βασικές πληροφορίες. Διαθέσιμος σε έντυπη μορφή στη γραμματεία και σε ηλεκτρονική…