Αρχείο Ετικετών: A New Geopolitical Game in the Western Balkans

A New Geopolitical Game in the Western Balkans?

Το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (https://pedis.uop.gr/) σε συνεργασία με το ΕΛΙΑΜΕΠ (https://www.eliamep.gr/) και το BiEPAG (https://biepag.eu/) συνδιοργάνωσε με μεγάλη επιτυχία εκδήλωση με θέμα την επιρροή μη-δυτικών χωρών (Ρωσία, Κίνα, Τουρκία,…