Αρχείο Ετικετών: ATSIV

Ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα ATSIV – Advancing the Third Sector through Innovation and Variation

Στις 08 Ιουλίου 2019 πραγματοποιήθηκε στους χώρους του HIGGS στην Αθήνα η τελική ημερίδα παρουσίασης των αποτελεσμάτων του ευρωπαϊκού προγράμματος ATSIV το οποίο χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης συζητήθηκαν…