Αρχείο Ετικετών: DocSch WG

To ΠΕΔιΣ συμμετέχει ως ιδρυτικό μέλος του DocSch WG για τη δημιουργία μιας Ευρωπαϊκής Διδακτορικής Σχολής για την Κοινή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας της ΕΕ

Το ΠΕΔιΣ συμμετείχε ως εγγεγραμμένο, ιδρυτικό μέλος στην πρώτη συνάντηση της Ομάδας Εργασίας Διδακτορικής Σχολής (Doctoral School Working Group-DocSch WG), που έλαβε χώρα στην έδρα του Ευρωπαϊκού Κολλεγίου Ασφάλειας και Άμυνας (European Security and Defence…

PSIR participates as a founding member in the DocSch WG for establishing a European Doctoral School on the EU’s Common Security and Defence Policy

On June 8th, 2017, PSIR participated as a founding member in the first meeting of the Doctoral School Working Group (Doctoral School Working Group-DocSch WG) held at the headquarters of the European Security and Defense…