Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων

 

Image
huliaras asteris

 

Χαιρετισμός Προέδρου

 

To Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων (ΠΕΔιΣ) είναι ένα από τα πιο δυναμικά τμήματα κοινωνικών επιστημών στην Ελλάδα, με ευρύτατη αναγνώριση τόσο στην ακαδημαϊκή κοινότητα όσο και στην αγορά εργασίας στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 

Χαρακτηρίζεται από την έντονη εξωστρέφειά του (η οποία έχει επιφέρει σημαντικές και στενές συνεργασίες με Πανεπιστήμια του εξωτερικού), το διεπιστημονικό Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών, τα καινοτόμα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών και την πλούσια και διεθνώς αναγνωρισμένη ερευνητική δραστηριότητα. 

Το Τμήμα προσφέρει υψηλού επιπέδου διδασκαλία (σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές της Διαδικασίας της Μπολόνια και με τη χρήση νέων τεχνολογιών), εκπονεί καινοτόμο έρευνα στα πλαίσια διεθνών ανταγωνιστικών προγραμμάτων και παρέχει σημαντικές προοπτικές για την επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων του.

Το Τμήμα διαρκώς εμπλουτίζει τα προγράμματα σπουδών του δίνοντας πολύ μεγάλη έμφαση στην καλλιέργεια επικοινωνιακών και ψηφιακών δεξιοτήτων και προετοιμάζοντας τους/ις αποφοίτους για επαγγελματική καταξίωση στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 

Διαθέτει πολύ καλές  εγκαταστάσεις, εξαιρετικές ηλεκτρονικές υποδομές, μια πλούσια βιβλιοθήκη και κυρίως ένα απολύτως αφοσιωμένο στους/ις φοιτητές και τις φοιτήτριες διδακτικό και διοικητικό προσωπικό.

Το Τμήμα είναι περήφανο για ένα εκτεταμένο πρόγραμμα κινητικότητας φοιτητών στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος Εrasmus+ με συνεργασίες με 27 διακεκριμένα πανεπιστήμια του εξωτερικού καθώς και για ένα πρόγραμμα αμειβόμενης πρακτικής άσκησης σε 25 φορείς του δημοσίου (π.χ. Βουλή, υπουργεία) και του ιδιωτικού τομέα (π.χ. Netcompany/Intrasoft) καθώς και σε ερευνητικούς φορείς (π.χ. ΙΔΟΣ) και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών (π.χ. Γιατροί χωρίς Σύνορα).

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η Έκθεση Πιστοποίησης του Τμήματος από καθηγητές του εξωτερικού,  «το Τμήμα  (ΠΕΔιΣ) εμφανίζει μία ισχυρή συνοχή η οποία διαχέεται σε όλα τα επίπεδα των λειτουργιών του. Υπάρχει ειλικρινής δέσμευση από όλους στο Τμήμα. (…) ενώ οι φοιτητές είναι υποστηρικτικοί και περήφανοι για το Τμήμα,  το προσωπικό και τις σπουδές τους».


Καθηγητής Αστέρης Χουλιάρας
Πρόεδρος Τμήματος