Αρχείο Ετικετών: Summer School 2024: Democracy at Risk EU politics in the 21st century

Summer School 2024 (DEAR): Σεμινάριο στις 31 Μαΐου 2024

Democracy at Risk EU politics in the 21st century (DEAR) SUMMER SCHOOL 2024 Σκοπός του καλοκαιρινού σχολείου είναι να επεκτείνει τις γνώσεις και τις δεξιότητες των συμμετεχόντων και των συμμετεχουσών επί θεμάτων σύγχρονης πολιτικής, να…

Summer School 2024 (DEAR): Σεμινάριο στις 24 Μαΐου 2024

Democracy at Risk EU politics in the 21st century (DEAR) SUMMER SCHOOL 2024 Σκοπός του καλοκαιρινού σχολείου είναι να επεκτείνει τις γνώσεις και τις δεξιότητες των συμμετεχόντων και των συμμετεχουσών επί θεμάτων σύγχρονης πολιτικής, να…

Summer School 2024: Democracy at Risk EU politics in the 21st century (DEAR)

Το καλοκαιρινό σχολείο απευθύνεται: – Σε όσους και όσες μετείχαν με φυσική παρουσία ή εξ αποστάσεως στα μαθήματα του Προγράμματος κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2022-2023 ή/και 2023-2024, – Σε όσους και όσες κάνουν την εγγραφή…