Αθανάσιος Κατσής

Ιδιότητα: Καθηγητής
Γνωστικό Αντικείμενο/ Ειδίκευση: Statistics in Education
eMail επικοινωνίας: katsis@uop.gr

 

Συνοπτικό βιογραφικό σημείωμα

Καθηγητής στο Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Διδακτορικός τίτλος σπουδών από το Τμήμα Στατιστικής του Πανεπιστημίου George Washington των ΗΠΑ. Προϋπηρεσία στην Παγκόσμια Τράπεζα και Πανεπιστήμιο του Toledo (ΗΠΑ) καθώς και στα Πανεπιστήμια Κύπρου και Αιγαίου.

Πρόσθετα eMail:

Συνεργασία με το ΠΕΔιΣ

Προγράμματα Σπουδών:
ΠΜΣ Παγκόσμιες Προκλήσεις και Συστήματα Αναλύσεων

Ακαδημαϊκά έτη:
2017-2018, 2018-2019