Αθανάσιος Κριεμάδης

Ιδιότητα: Καθηγητής
Γνωστικό Αντικείμενο/ Ειδίκευση: Στρατηγικός Σχεδιασμός Αθλητικών Οργανισμών (ΦΕΚ 48, 1-2-2011, τευχος Γ΄)
eMail επικοινωνίας: thanosk@uop.gr

 

Συνοπτικό βιογραφικό σημείωμα

Ο Δρ. Θάνος Κριεμάδης είναι Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και διδάσκει Στρατηγικό Σχεδιασμό, Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων, Διοίκηση Ολικής Ποιότητας, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία. Πραγματοποίησε προπτυχιακές σπουδές με ειδίκευση στο Μάνατζμεντ (American College of Greece), Μεταπτυχιακές και Διδακτορικές Σπουδές στην Αμερική με ειδικεύσεις στους τομείς του Στρατηγικού Σχεδιασμού (υπό την καθοδήγηση του Διακεκριμένου Καθηγητή σε θέματα Στρατηγικής Dr. Ansoff), Διοίκησης Διεθνών Επιχειρήσεων και Διοίκησης Αθλητικών Οργανισμών. Στο San Diego Deming User Group και στο San Diego State University εμπέδωσε την Διοίκηση Ολικής Ποιότητας από Kαθηγητές Μάνατζμεντ που ήταν μαθητές του Διακεκριμένου Καθηγητή Ποιότητας Dr. Deming).

Εργάσθηκε σε Αμερικανικές επιχειρήσεις στους τομείς της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας (Motorola Inc., San Diego, California, USA) και του Στρατηγικού Σχεδιασμού Mάρκετινγκ (Research & Polling, Albuquerque, New Mexico, USA καθώς και στη Σχολή Δια Βίου Μάθησης του University of New Mexico, USA). Στην Ελλάδα εργάσθηκε ως Σύμβουλος Επιχειρήσεων σε θέματα Στρατηγικoύ και Επιχειρηματικού Σχεδιασμού, Διαχείρισης Ποιότητας και Διοίκησης Ολικής Ποιότητας σε μεγάλες και μεσαίες επιχειρήσεις της Ελλάδας καθώς και στη Διεύθυνση Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης του Υπουργείου Παιδείας σε θέματα εκπαιδευτικού σχεδιασμού, αξιολόγησης-διασφάλισης ποιότητας όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης και της επιμόρφωσης προσωπικού. Υπήρξε Αξιολογητής του Ευρωπαϊκού Βραβείου Ποιότητας (European Quality Award) για μεγάλες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οργανισμούς του δημόσιου τομέα όπως και εκπαιδευτικά ιδρύματα. Υπήρξε επίσης Επιθεωρητής Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας (ISO 9001:2000). Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τον Στρατηγικό Σχεδιασμό, το Μάρκετινγκ, τη Διοίκηση Ολικής Ποιότητας, και την Ενδυνάμωση Ανθρώπινου Δυναμικού.

Πρόσθετα eMail:

Κοινωνικά δίκτυα:

Συνεργασία με το ΠΕΔιΣ

Προγράμματα Σπουδών:
ΠΜΣ Παγκόσμια Πολιτική Οικονομία

Ακαδημαϊκά έτη:
2013-2014