Αθανάσιος Κριεμάδης

Ιδιότητα: Καθηγητής
Γνωστικό Αντικείμενο/ Ειδίκευση: Στρατηγικός Σχεδιασμός Αθλητικών Οργανισμών (ΦΕΚ 48, 1-2-2011, τευχος Γ΄)
eMail επικοινωνίας: thanosk@uop.gr

 

Συνοπτικό βιογραφικό σημείωμα

Ο Δρ. Θάνος Κριεμάδης είναι Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και διδάσκει Στρατηγικό Σχεδιασμό, Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων, Διοίκηση Ολικής Ποιότητας, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία. Πραγματοποίησε προπτυχιακές σπουδές με ειδίκευση στο Μάνατζμεντ (American College of Greece), Μεταπτυχιακές και Διδακτορικές Σπουδές στην Αμερική με ειδικεύσεις στους τομείς του Στρατηγικού Σχεδιασμού (υπό την καθοδήγηση του Διακεκριμένου Καθηγητή σε θέματα Στρατηγικής Dr. Ansoff), Διοίκησης Διεθνών Επιχειρήσεων και Διοίκησης Αθλητικών Οργανισμών. Στο San Diego Deming User Group και στο San Diego State University εμπέδωσε την Διοίκηση Ολικής Ποιότητας από Kαθηγητές Μάνατζμεντ που ήταν μαθητές του Διακεκριμένου Καθηγητή Ποιότητας Dr. Deming).

Εργάσθηκε σε Αμερικανικές επιχειρήσεις στους τομείς της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας (Motorola Inc., San Diego, California, USA) και του Στρατηγικού Σχεδιασμού Mάρκετινγκ (Research & Polling, Albuquerque, New Mexico, USA καθώς και στη Σχολή Δια Βίου Μάθησης του University of New Mexico, USA). Στην Ελλάδα εργάσθηκε ως Σύμβουλος Επιχειρήσεων σε θέματα Στρατηγικoύ και Επιχειρηματικού Σχεδιασμού, Διαχείρισης Ποιότητας και Διοίκησης Ολικής Ποιότητας σε μεγάλες και μεσαίες επιχειρήσεις της Ελλάδας καθώς και στη Διεύθυνση Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης του Υπουργείου Παιδείας σε θέματα εκπαιδευτικού σχεδιασμού, αξιολόγησης-διασφάλισης ποιότητας όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης και της επιμόρφωσης προσωπικού. Υπήρξε Αξιολογητής του Ευρωπαϊκού Βραβείου Ποιότητας (European Quality Award) για μεγάλες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οργανισμούς του δημόσιου τομέα όπως και εκπαιδευτικά ιδρύματα. Υπήρξε επίσης Επιθεωρητής Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας (ISO 9001:2000). Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τον Στρατηγικό Σχεδιασμό, το Μάρκετινγκ, τη Διοίκηση Ολικής Ποιότητας, και την Ενδυνάμωση Ανθρώπινου Δυναμικού.

Πρόσθετα eMail:

Κοινωνικά δίκτυα:

Συνεργασία με το ΠΕΔιΣ

Προγράμματα Σπουδών:
u03a0u039cu03a3 u03a0u03b1u03b3u03bau03ccu03c3u03bcu03b9u03b1 u03a0u03bfu03bbu03b9u03c4u03b9u03bau03ae u039fu03b9u03bau03bfu03bdu03bfu03bcu03afu03b1, u03a0u039cu03a3 u0394u03b9u03b1u03bau03c5u03b2u03adu03c1u03bdu03b7u03c3u03b7 u03bau03b1u03b9 u0394u03b7u03bcu03ccu03c3u03b9u03b5u03c2 u03a0u03bfu03bbu03b9u03c4u03b9u03bau03adu03c2

Ακαδημαϊκά έτη:
2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018