Αλέξανδρος Ξενάκης

Ιδιότητα: Οικονομολόγος, Πολιτικός επιστήμονας
Γνωστικό Αντικείμενο/ Ειδίκευση: Εφαρμογές των Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνιών στην Οικονομία και την Κοινωνία
eMail επικοινωνίας: xenakisalexandros@gmail.com

 

Συνοπτικό βιογραφικό σημείωμα

Ο Αλέξανδρος Ξενάκης ανήκει στο νέο ακαδημαϊκό διεπιστημονικό πεδίο που προκύπτει από τις εφαρμογές των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών στην οικονομία και την κοινωνία. Είναι οικονομολόγος, πολιτικός επιστήμονας και η διδακτορική του διατριβή με τίτλο: ‘Η ηλεκτρονική ψηφοφορία στο Ηνωμένο Βασίλειο: Η μελέτη των διαδικασιών ασφάλειας, η εκλογική διοίκηση και η κοινωνική αποδοχή της ηλεκτρονικής εκλογικής διαδικασίας’ εποπτεύτηκε από την καθηγήτρια Ann Macintosh (Καθηγήτρια ψηφιακής διακυβέρνησης), στο Edinburgh Napier University. Διδάσκει ηλεκτρονικό εμπόριο ως μέλος ΣΕΠ στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Έχει διδάξει μάρκετινγκ και διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης, στο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Τμήματος Ψυχολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου «Δυνητικές Κοινότητες», στο Edinburgh Napier University, στο Πανεπιστημίου Μακεδονίας (Τμήμα Μάρκετινγκ), καθώς και στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο (Τμήμα Πληροφορικής). Στις προηγούμενες ακαδημαϊκές θέσεις του, έχει διδάξει διοίκηση επιχειρήσεων, αρχές οικονομικής θεωρίας, επιχειρηματικότητα,  πληροφοριακά συστήματα, καθώς και ηλεκτρονική διακυβέρνηση για την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης. Έχει λάβει μέρος σε πολλά ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα στον τομέα της ηλεκτρονικής συμμετοχής των πολιτών, υπήρξε κριτής για το 7ο ΠΠ στο πρόγραμμα Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών και έχει παράσχει συμβουλευτική στο Υπουργείο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Συνεργασία με το ΠΕΔιΣ

Προγράμματα Σπουδών:
ΠΜΣ Διεθνείς Σχέσεις και Πολιτικές, ΠΜΣ Παγκόσμια Πολιτική Οικονομία

Ακαδημαϊκά έτη:
2013-2014, 2014-2015, 2015-2016