Αντώνιος Κάργας

Ιδιότητα: Επιστημονικός Συνεργάτης
Γνωστικό Αντικείμενο/ Ειδίκευση: Θέματα Εμβάθυνσης στην Ανάλυση Δεδομένων
eMail επικοινωνίας: a.kargas@uop.gr

 

Συνοπτικό βιογραφικό σημείωμα

Ο Δρ. Αντώνιος Κάργας έχει πτυχίο οικονομικών από το Πανεπιστήμιο Αθηνών, καθώς και Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών και Διδακτορικό Δίπλωμα από το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ίδιου Πανεπιστημίου. Είναι κάτοχος και δεύτερου μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στις Διεθνείς Σχέσεις και Πολιτικές, από το Τμήμα Πολιτικών Επιστημών και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Από το 2007 εργάζεται ως επιστημονικός συνεργάτης για το Πανεπιστήμιο Αθηνών, συμμετέχοντας σε σειρά Εθνικών και Ευρωπαϊκών συγχρηματοδοτούμενων έργων. Εργάζεται ως Επιστημονικός Συνεργάτης στο Πανεπιστήμιο Αθηνών (διδάσκοντας Οργανωσιακό σχεδιασμό και Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού), στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (διδάσκοντας Οικονομικά του Πολιτισμού), στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (διδάσκοντας Επιλεγμένα Θέματα Ανάλυσης Δεδομένων) και πιο πρόσφατα στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (διδάσκοντας Στρατηγική Επιχειρήσεων). Έχει πάνω από 20 επιστημονικές δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια σε διάφορα πεδία συμπεριλαμβομένων της επιχειρηματικότητας, της ηγεσίας, της οργανωσιακής κουλτούρας, των οικονομικών του πολιτισμού και της διοίκησης τεχνολογίας με έμφαση στον κλάδο των πολιτιστικών και δημιουργικών βιομηχανιών. Εργάζεται από το 2005 ως Ελεύθερος Επαγγελματίας, ασκώντας το επάγγελμα του Συμβούλου Επιχειρήσεων, ενώ έχει υλοποιήσει ως Υπεύθυνος Έργου σειρά ερευνητών και αναπτυξιακών έργων.

Πρόσθετα eMail:

Κοινωνικά δίκτυα:

Συνεργασία με το ΠΕΔιΣ

Προγράμματα Σπουδών:
MA in Global Risks (Uncertainties), Politics and Analytics

Ακαδημαϊκά έτη:
2017-2018, 2018-2019