Γεώργιος Μαρής

Ιδιότητα: Ειδικός Επιστήμονας
Γνωστικό Αντικείμενο/ Ειδίκευση: Ευρωπαϊκή Πολιτική Οικονομία και Διακυβέρνηση
eMail επικοινωνίας: gmaris@uop.gr

 

Συνοπτικό βιογραφικό σημείωμα

O Γιώργος Μαρής είναι απόφοιτος του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου Αθηνών. Πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στα ΠΜΣ «Πολιτικές, Οικονομικές και Διεθνείς Σχέσεις στη Μεσόγειο», στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου και «European Studies», στο King’s College του Λονδίνου. Ολοκλήρωσε με άριστα το διδακτορικό του στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, με αντικείμενο την Ευρωπαϊκή Πολιτική Οικονομία.

Ο Γιώργος Μαρής συνεργάζεται ως Επιστημονικός Συνεργάτης με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου (Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης και Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών: «Οικονομική και Διοίκηση για Μηχανικούς» του Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης) και με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων).

Έχει υπάρξει εξωτερικός σύμβουλος στην Ομάδα Δράσης (Task Force) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παροχή τεχνικής βοήθειας στις Ελληνικές Αρχές για την υποστήριξη της δημιουργίας και υλοποίησης ενός σχεδίου δράσης για μια αποτελεσματική πολιτική για τις ΜμΕ στην Ελλάδα. Είναι επίσης μέλος της «Ομάδας Ευρώπη» της Αντιπροσωπίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Στα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων η μελέτη της ευρωπαϊκής πολιτικής οικονομίας και της οικονομικής διακυβέρνησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και η διαδικασία της ευρωπαϊκής ενοποίησης.

Πρόσθετα eMail:

Κοινωνικά δίκτυα:

Συνεργασία με το ΠΕΔιΣ

Προγράμματα Σπουδών:
ΠΜΣ Διεθνείς Σχέσεις και Πολιτικές, ΠΜΣ Μεσογειακές Σπουδές

Ακαδημαϊκά έτη:
2014-2015, 2015-2016