Γιώργος Οικονόμου

Ιδιότητα: Ακαδημαϊκός υπότροφος
Γνωστικό Αντικείμενο/ Ειδίκευση: Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα
eMail επικοινωνίας: g.oikonomou@uop.gr

 

Συνοπτικό βιογραφικό σημείωμα

Ο Γιώργος Οικονόμου υποστήριξε τη διδακτορική του διατριβή (τίτλος: Ευρωπαϊκή Ένωση και θεσμοί τοπικής και περιφερειακής διακυβέρνησης στην Ελλάδα· επίδοση: «άριστα») στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (με υποτροφία Β ΄ κύκλου σπουδών του ΙΚΥ). Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στη Δημόσια Διοίκηση και Πολιτική από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (με υποτροφία Α΄ κύκλου σπουδών του ΙΚΥ), μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στις Διεθνείς Οικονομικές και Επιχειρηματικές Σχέσεις (νυν ΜΒΑ) από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και πτυχίου στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Οικονομικές και Πολιτικές Σπουδές (οικονομική κατεύθυνση) από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Είναι απόφοιτος της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης.  Έχει διδάξει στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΠΔ 407/80) και στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν: (πολυεπίπεδη) διακυβέρνηση, μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης και κινητοποίηση περιφερειακών και τοπικών θεσμών στην Ε.Ε. Έχει δημοσιεύσει (από κοινού και ως μόνος συγγραφέας), μεταξύ άλλων,  τα εξής άρθρα:

Oikonomou, G. (2019), “Decentralizing Governance within the European Union Framework: Evidence from Greece”. International Journal of Public Administration (doi: 10.1080/01900692.2019.1644653).

Lampropoulou, M. and G. Oikonomou (2018), “Theoretical Models of Public Administration and Patterns of State Reform in Greece” International Review of Administrative Sciences, 84 (1), pp. 111-129.

Oikonomou, G. (2016), “Bypassing a Centralized State: The Case of the Greek Subnational Mobilization in the European Union”, Regional and Federal Studies, 26, (1) pp. 73-94.

Κοινωνικά δίκτυα:

Συνεργασία με το ΠΕΔιΣ

Προγράμματα Σπουδών:
Undergraduate

Ακαδημαϊκά έτη:
2019-2020