Ιχάμπ Σαμπάνα

Ιδιότητα: PhD, University of the Peloponnese
Γνωστικό Αντικείμενο/ Ειδίκευση: Ιστορία και πολιτική της Μέσης Ανατολής
eMail επικοινωνίας: ishabana@uop.gr

 

Συνοπτικό βιογραφικό σημείωμα

Ο Ιχάμπ Σαμπάνα ολοκλήρωσε την διδακτορική του διατριβή στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, στο τμήμα Πολιτικών Επιστημών και Διεθνών Σχέσεων (2019) με υποτροφία από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ). Είναι απόφοιτος του τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του ΕΚΠΑ καθώς επίσης και του μεταπτυχιακού προγράμματος Ευρωπαϊκής Ιστορίας από το ίδιο τμήμα. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται γύρω από την Ευρωπαϊκή και Αραβική Αριστερά, το πολιτικό Ισλάμ, τα κοινωνικά κινήματα και το εργατικό κίνημα στη Μέση Ανατολή, τις μεταποικιακές σπουδές, την Ευρωπαϊκή ιστορία και την διανοητική ιστορία στον αραβομουσουλμανικό κόσμο. Επίσης είναι ερευνητής στο Κέντρο Μεσογειακών Μεσανατολικών και Ισλαμικών Σπουδών (ΚΕΜΜΙΣ). Έχει κάνει πλήθος δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά που σχετίζονται με τα παραπάνω επιστημονικά πεδία. Από το 2019 διδάσκει στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ).

Πρόσθετα eMail:

Κοινωνικά δίκτυα:

Συνεργασία με το ΠΕΔιΣ

Προγράμματα Σπουδών:
MA in Mediterranean Studies

Ακαδημαϊκά έτη:
2022-2023