Κώστας Κανελλόπουλος

Ιδιότητα: Συνεργαζόμενο Διδακτικό Προσωπικό
Γνωστικό Αντικείμενο/ Ειδίκευση: Συγκριτική Πολιτική, Πολιτική Κοινωνιολογία
eMail επικοινωνίας: konkanel@uop.gr

 

Συνοπτικό βιογραφικό σημείωμα

Ο Κώστας Κανελλόπουλος πραγματοποίησε προπτυχιακές (Πολιτική Επιστήμη & Δημόσια Διοίκηση) και μεταπτυχιακές σπουδές (Πολιτική Επιστήμη & Κοινωνιολογία) στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Το 2009 έλαβε τον τίτλο του διδάκτορα από το Πάντειο Πανεπιστήμιο (Tμήμα Πολιτικής Επιστήμης & Ιστορίας). Κατά τη διάρκεια εκπόνησης της διδακτορικής του διατριβής υπήρξε υπότροφος του ΙΚΥ. Έχει διδάξει στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, στο Τμήμα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, στο Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Πανεπιστημίου Αθηνών, στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, στο ΤΕΙ Πάτρας και στο ΤΕΙ Πειραιά και ως Επισκέπτης Καθηγητής στο Ινστιτούτο Επιμόρφωσης και στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης του ΕΚΔΔΑ. Έχει εργαστεί σε διμερή και ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα (H2020) σχετικών με την ανάλυση της συλλογικής δράσης και της απόδοσης ευθύνης στην κρίση της Ευρωζώνης, την ανάλυση πολιτικού λόγου, τις εργασιακές σχέσεις και τον συνδικαλισμό, την κοινωνία πολιτών και την ανάδυση της σύγχρονης διεθνικής αλληλεγγύης. Από το 2018 είναι επικεφαλής (ΕΥ) της ερευνητικής ομάδας του προγράμματος  «EUROPOLITY – Η πολιτικοποίηση της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης στην Ελληνική δημόσια συζήτηση, 1974-2019» (ΕΛΙΔΕΚ/Πανεπιστήμιο Κρήτης). Αντικείμενα του ερευνητικού, συγγραφικού και διδακτικού έργου του είναι: η θεωρία και η μελέτη των κοινωνικών κινημάτων και της συγκρουσιακής πολιτικής, η συγκριτική πολιτική και το φαινόμενο της παγκοσμιοποίησης, η πολιτική κοινωνιολογία, η πολιτική και η εκλογική συμπεριφορά, η κοινωνική αλλαγή και η κρίση, οι θεωρίες της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, το φαινόμενο του εθνικισμού, η ανάλυση πολιτικού λόγου, η κοινωνιολογία των ειδήσεων, η σύγχρονη κοινωνιολογική θεωρία και η μεθοδολογία των κοινωνικών επιστημών. Το έργο του έχει δημοσιευθεί σε επιστημονικά περιοδικά και συλλογικούς τόμους στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Είναι συντονιστής έκδοσης της Ελληνικής Επιθεώρησης Πολιτικής Επιστήμης και επιμελητής στη διεθνή επιθεώρηση Frontiers in Political Science. Από το 2006 εκλέγεται ανελλιπώς στο ΔΣ της Ελληνικής Εταιρείας Πολιτικής Επιστήμης έχοντας διατελέσει δύο φορές αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας (2008-2010 & 2014-2016) και δύο φορές Γενικός Γραμματέας (2016-2018 & 2018 έως σήμερα).

Κοινωνικά δίκτυα:

Συνεργασία με το ΠΕΔιΣ

Προγράμματα Σπουδών:
Undergraduate

Ακαδημαϊκά έτη:
2019-2020