Μαρία Ρόντου

Ιδιότητα: Συνεργαζόμενο Διδακτικό Προσωπικό
Γνωστικό Αντικείμενο/ Ειδίκευση: Αγγλική Γλώσσα/Αγγλικά για Ακαδημαικούς Σκοπούς
eMail επικοινωνίας: m.rontou@go.uop.gr

 

Συνοπτικό βιογραφικό σημείωμα

  • Η Ρόντου Μαρία είναι αποσπασμένη καθηγήτρια Αγγλικής Γλώσσας στο τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.  Σπούδασε Αγγλική Γλώσσα και Φιλολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, έχει μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στη διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας από το Πανεπιστήμιο Warwick της Αγγλίας και διδακτορικό από το Πανεπιστήμιο Birmingham της Αγγλίας.
  • Έχει εργαστεί ως καθηγήτρια Αγγλικής Γλώσσας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και έχει διδάξει την Αγγλική Γλώσσα σε δημόσια Ι.Ε.Κ. Από το 2017 εως σήμερα εργάζεται ως Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Σ.Ε.Π.) στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Ατόμων με Προβλήματα Προφορικού και Γραπτού Λόγου» του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Είναι συγγραφέας εκπαιδευτικού υλικού και συνεργάτης του Πανεπιστημίου Αθηνών από το 2014 μέχρι σήμερα σε πρόγράμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με τίτλο «Η διδασκαλία ξένων γλωσσών σε μαθητές με δυσλεξία».Έχει συμμετάσχει ως επιμορφώτρια στην επιμόρφωση εκπαιδευτικών ξένης γλώσσας στο Περιφερειακό Εκπαιδευτικό Κέντρο (ΠΕΚ) Τρίπολης, Γ Αθήνας και στην Κορινθία.
  • Έχει συμμετάσχει ως εξετάστρια-αξιολογήτρια παραγωγής προφορικού λόγου στις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας και του Test of Interactive English.
  • Έχει γίνει κριτής στα επιστημονικά περιοδικά Journal of Literacy Research, Sage Open, Learning Disabilities: A contemporary Journal και την Επιστημονική Επετηρίδα Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Νομού Κορινθίας.
  • Έχει παρουσιάσει την έρευνά της σε μεταπτυχιακούς φοιτητές σε ομιλία στο Πανεπιστήμιο Birmingham και έχει συμμετάσχει σε Ελληνικά και διεθνή συνέδρια και ημερίδες με ομιλίες και αφίσες με θέμα τη διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας σε μαθητές με δυσλεξία.
  • Έχει δημοσιεύσει άρθρα στα  επιστημονικά περιοδικά Journal of Research in Special Educational Needs, Support for Learning, Επιστημονική Επετηρίδα Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Κορινθίας καθώς και κεφάλαια σε ξενόγλωσσα βιβλία σχετικά με την υποστήριξη που χρειάζονται οι μαθητές με δυσλεξία που μαθαίνουν Αγγλικά, την εφαρμογή της πολιτικής σχετικής με τη δυσλεξία, τη συνεργασία των εκπαιδευτικών μεταξύ τους και με εξωτερικούς φορείς για θέματα υποστήριξης μαθητών με δυσλεξία, τις απόψεις των γονέων των μαθητών με δυσλεξία. Επίσης έχει δημοσιεύσει άρθρα στο Aspects Today σχετικά με τη διδασκαλία της γραμματικής και τη χρήση της τεχνολογίας και του διαδικτύου στη διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας και στο TESOL GREECE NEWSLETTER σχετικά με τις ασκήσεις γραμματικής στα μαθήματα Αγγλικών. Τέλος, έχει παρουσιάσει εργασία σε συνέδριο σχετικά με τη χρήση του padlet στη σύγχρονη και ασύγχρονη διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας.

Κοινωνικά δίκτυα:

Συνεργασία με το ΠΕΔιΣ

Προγράμματα Σπουδών:
Undergraduate

Ακαδημαϊκά έτη:
2020-2021