Νικόλαος Δασκαλάκης

Ιδιότητα: Διδάκτορας στη Χρηματοοικονομική Διοίκηση
Γνωστικό Αντικείμενο/ Ειδίκευση: Χρηματοοικονομική Διοίκηση
eMail επικοινωνίας: daskalak@uop.gr

 

Συνοπτικό βιογραφικό σημείωμα

Ο Νίκος Δασκαλάκης είναι πτυχιούχος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με κατεύθυνση Χρηματοοικονομική και Λογιστική (2000). Το διάστημα 2000-2001 έκανε τις μεταπτυχιακές του σπουδές στο University of Reading του ΗΒ, από όπου έλαβε το M.Sc in Multinational Accounting and Financial Management. Στη συνέχεια, στο διάστημα 2002-2006 ολοκλήρωσε τη διδακτορική του διατριβή στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ο τίτλος της διδακτορικής διατριβής είναι “Η Κεφαλαιακή Διάρθρωση των ελληνικών επιχειρήσεων”. Έχει διδάξει στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ), στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ), στα ΤΕΙ Αθήνας, Χαλκίδας και Λάρισας. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζουν στον ακαδημαϊκό χώρο της πρόσβασης των μικρών επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση και στη συμπεριφορική χρηματοοικονομική, ενώ το ερευνητικό του έργο είναι ευρέως διαδεδομένο με πάνω από 200 ετεροαναφορές.

Ο Νίκος Δασκαλάκης συνδυάζει την ακαδημαϊκή γνώση με την πρακτική εμπειρία. Εργάζεται από το 2008 στο Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδος (ΙΜΕ-ΓΣΕΒΕΕ), όπου είναι Υπεύθυνος Τμήματος Οικονομικής Ανάλυσης και Μικρών Επιχειρήσεων. Από το 2011 είναι Μέλος της Ομάδας Χρηστών Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών (Financial Services User Group), η οποία αποτελεί επίσημο συμβουλευτικό όργανο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για χρηματοοικονομικά θέματα. Τέλος, από τον 2013 είναι μέλος της Ομάδας Τραπεζικών Συμφεροντούχων της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών, η οποία επίσης αποτελεί επίσημο συμβουλευτικό όργανο της Αρχής για θέματα που άπτονται της θεματολογίας της.

Ο Νίκος Δασκαλάκης είναι πτυχιούχος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με κατεύθυνση Χρηματοοικονομική και Λογιστική (2000). Τοδιάστημα 2000-2001 έκανετιςμεταπτυχιακέςτουσπουδέςστο University of Reading τουΗΒ, απόόπουέλαβετο M.Sc in Multinational Accounting and Financial Management. Στη συνέχεια, στο διάστημα 2002-2006 ολοκλήρωσε τη διδακτορική του διατριβή στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ο τίτλος της διδακτορικής διατριβής είναι “Η Κεφαλαιακή Διάρθρωση των ελληνικών επιχειρήσεων”. Έχει διδάξει στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ), στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ), στα ΤΕΙ Αθήνας, Χαλκίδας και Λάρισας. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζουν στον ακαδημαϊκό χώρο της πρόσβασης των μικρών επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση και στη συμπεριφορική χρηματοοικονομική, ενώ το ερευνητικό του έργο είναι ευρέως διαδεδομένο με πάνω από 200 ετεροαναφορές.

Ο Νίκος Δασκαλάκης συνδυάζει την ακαδημαϊκή γνώση με την πρακτική εμπειρία. Εργάζεται από το 2008 στο Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδος (ΙΜΕ-ΓΣΕΒΕΕ), όπου είναι Υπεύθυνος Τμήματος Οικονομικής Ανάλυσης και Μικρών Επιχειρήσεων. Από το 2011 είναι Μέλος της Ομάδας Χρηστών Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών (Financial Services User Group), η οποία αποτελεί επίσημο συμβουλευτικό όργανο της

Ευρωπαϊκής Επιτροπής για χρηματοοικονομικά θέματα. Τέλος, από τον 2013 είναι μέλος της Ομάδας Τραπεζικών Συμφεροντούχων της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών, η οποία επίσης αποτελεί επίσημο συμβουλευτικό όργανο της Αρχής για θέματα που άπτονται της θεματολογίας της.

Πρόσθετα eMail:

Συνεργασία με το ΠΕΔιΣ

Προγράμματα Σπουδών:
ΠΜΣ Διεθνείς Σχέσεις και Πολιτικές

Ακαδημαϊκά έτη:
2014-2015