Νικόλαος Ραχανιώτης

Ιδιότητα: Επίκουρος Καθηγητής
Γνωστικό Αντικείμενο/ Ειδίκευση: Διοίκηση Επιχειρήσεων
eMail επικοινωνίας: nrachani@econ.duth.gr

 

Συνοπτικό βιογραφικό σημείωμα

  • Διδακτορικό δίπλωμα

Γνωστικό αντικείμενο: Ανάλυση προβλημάτων σχεδιασμού, οργάνωσης και ελέγχου της εφοδιαστικής αλυσίδας παραγωγικών συστημάτων

Τίτλος Διατριβής: «Συμβολή στη Θεωρία Προγραμματισμού Εργασιών και Εφαρμογές της στην Παραγωγή και το Περιβάλλον»

Πανεπιστήμιο Πειραιώς – Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας, 2007.

  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης

M.Sc. στη Στατιστική και Επιχειρησιακή Έρευνα, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών- Μαθηματικό Τμήμα, 1997.

  • Πτυχίο

Μαθηματικό Τμήμα, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Κατεύθυνση: Εφαρμοσμένα Μαθηματικά (ΚΕΜ), 1995.

Συνεργασία με το ΠΕΔιΣ

Προγράμματα Σπουδών:
ΠΜΣ Παγκόσμιες Προκλήσεις και Συστήματα Αναλύσεων

Ακαδημαϊκά έτη:
2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019