Πάνος Χουντάλας

Ιδιότητα: Διδάκτορας - Σύμβουλος επιχειρήσεων
Γνωστικό Αντικείμενο/ Ειδίκευση: Διοίκηση Επιχειρηματικών Διεργασιών, Πρότυπα Συστήματα Διοίκησης, Διαχείριση Κινδύνου
eMail επικοινωνίας: chountalas@uop.gr

 

Συνοπτικό βιογραφικό σημείωμα

Ο Πάνος Χουντάλας είναι διδάκτορας Διοίκησης Επιχειρήσεων. Διδάσκει ως μέλος ΣΕΠ στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Σχολή Κοινωνικών Επιστημών) και ως Επιστημονικός Συνεργάτης στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς (Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων) και στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων). Είναι κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος, MBA και βασικού πτυχίου Διοίκησης Επιχειρήσεων από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Οι επιστημονικές του εργασίες έχουν δημοσιευθεί σε υψηλής ποιότητας διεθνή περιοδικά με κριτές (BPMJ, EJOR, JCP κλπ.). Διαθέτει εκτεταμένη συμβουλευτική εμπειρία σε επιχειρήσεις και οργανισμούς ιδιωτικού και δημοσίου τομέα και έχει συμμετάσχει στο συντονισμό και τη διαχείριση ενός σημαντικού αριθμού διεθνών ερευνητικών προγραμμάτων (EQUAL, INTERREG III B, ARTICLE 6 κλπ.). Στο πρόσφατο παρελθόν είχε δραστηριοποιηθεί επιχειρηματικά με την ίδρυση καινοτομικής εταιρείας ηλεκτρονικών εκδόσεων. Τα τρέχοντα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν: Διοίκηση Επιχειρηματικών Διεργασιών, Πρότυπα Συστήματα Διοίκησης, και Διαχείριση Κινδύνου.

Πρόσθετα eMail:

Συνεργασία με το ΠΕΔιΣ

Προγράμματα Σπουδών:
MA in Global Risks (Uncertainties), Politics and Analytics

Ακαδημαϊκά έτη:
2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020