Παναγιώτα Τουργέλη

Ιδιότητα: Μεταδιδακτορική ερευνήτρια
Γνωστικό Αντικείμενο/ Ειδίκευση: Ιστορία της μετανάστευσης και των προσφυγικών μετακινήσεων
eMail επικοινωνίας: p.tourgeli@go.uop.gr

 

Συνοπτικό βιογραφικό σημείωμα

Η Γιώτα Τουργέλη έχει πραγματοποιήσει προπτυχιακές σπουδές στο τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και έχει λάβει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης από το τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με θέμα «Κοινωνικές Διακρίσεις, Μετανάστευση & Ιδιότητα Του Πολίτη». Υποστήριξε τη διδακτορική διατριβή της στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου με θέμα «Έλληνες της Αμερικής, εμβάσματα και μετασχηματισμός τοπικών κοινοτήτων στην Παλαιά Ελλάδα (1890-1940)». Από το 2012 έως το 2015 συμμετείχε στο ερευνητικό πρόγραμμα «Διαχείριση της Μετανάστευσης και Διεθνείς Οργανισμοί: Ιστορία της ίδρυσης του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης», Δράση «ΑΡΙΣΤΕΙΑ». Από το 2020 πραγματοποιεί μεταδιδακτορική έρευνα στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας με αντικείμενο: «Ο ρόλος των συλλόγων στην αποκατάσταση των προσφύγων (1922-1932)».

Τα επιστημονικά ενδιαφέροντά της εστιάζουν στην ιστορία της μετανάστευσης και των προσφυγικών μετακινήσεων, στις διασπορές, τις κρατικές πολιτικές και τους διεθνείς οργανισμούς. Τα βιβλία της «Οι Μπρούκληδες. Έλληνες μετανάστες στην Αμερική και μετασχηματισμοί στις κοινότητες καταγωγής (1890-1940) (Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, 2020 e-book) και «Πύλες εξόδου προς την Αμερική. Η οικονομία της υπερατλαντικής μετανάστευσης στα ελληνικά λιμάνια (1890-1940)» (Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, εντός του 2023) αποτελούν επεξεργασμένες μορφές της διατριβής της.

Πρόσθετα eMail:

Κοινωνικά δίκτυα:

Συνεργασία με το ΠΕΔιΣ

Προγράμματα Σπουδών:
MA in Mediterranean Studies

Ακαδημαϊκά έτη:
2022-2023