Παναγιώτης Λιαργκόβας

Ιδιότητα: Jean Monnet Καθηγητής στο πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Γνωστικό Αντικείμενο/ Ειδίκευση: European Integration and Policies
eMail επικοινωνίας: liargova@uop.gr

 

Συνοπτικό βιογραφικό σημείωμα

Η συγκεκριμένη σελίδα υποστηρίζεται μόνο στην Αγγλική της έκδοση, την οποία μπορείτε να βρείτε εδώ.

Κοινωνικά δίκτυα:

Συνεργασία με το ΠΕΔιΣ

Προγράμματα Σπουδών:
ΠΜΣ Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές

Ακαδημαϊκά έτη:
The psir_teach_assignment_periods field is not defined as a custom field.