Σωτήρης Μητραλέξης

Ιδιότητα: Εντεταλμένος Διδάσκων
Γνωστικό Αντικείμενο/ Ειδίκευση: Θρησκεία και Πολιτική
eMail επικοινωνίας: smitralex@go.uop.gr

 

Συνοπτικό βιογραφικό σημείωμα

Ο δρ Σωτήρης Μητραλέξης είναι ερευνητικός εταίρος στο UCL | University of London, επισκέπτης καθηγητής στο IOCS του Cambridge, ερευνητικός εταίρος στο Πανεπιστήμιο του Winchester, διδάκτωρ φιλοσοφίας της Freie Universitat Berlin, διδάκτωρ πολιτικής επιστήμης και διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (‘Can the Underdogs Speak? Contemporary Greece‘s ‗Subaltern‘ Political Theories through the Lens of Critical Geopolitics and Post-secularism’, βραβείο Ελληνικού Οργανισμού Πολιτικών Επιστημόνων 2018) και διδάκτωρ θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, μετά από σπουδές φιλολογίας και φιλοσοφίας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και στη Freie Universitat Berlin. Έχει διατελέσει επίκουρος καθηγητής φιλοσοφίας στο Istanbul Sehir University και έχει εργαστεί ως ερευνητής στο Πανεπιστήμιο του Princeton, του Cambridge, της Ερφούρτης και στο Peterhouse, Cambridge, καθώς και ως εντεταλμένος διδάσκων στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και στο Πανεπιστήμιο του Βοσπόρου. Έχει εκδώσει τη μονογραφία Ever-Moving Repose (Cascade, 2017) και τις Σχέσεις Εκκλησίας-Κράτους (Αρμός, 2019) και έχει (συν)επιμεληθεί μεταξύ άλλων τους συλλογικούς τόμους Πέρα από την Επιστήμη και τη Θρησκεία: Νέες Φιλοσοφικές και Ιστορικές Προσεγγίσεις (Ροπή, 2021), Ludwig Wittgenstein between Analytic Philosophy and Apophaticism (Cambridge Scholars Publishing, 2015), Slavoj Žižek and Christianity (Routledge, 2019), Maximus the Confessor as a European Philosopher (Cascade, 2017), Polis, Ontology, Ecclesial Event (James Clarke & Co, 2018), Between Being and Time (Fortress, 2019), και άλλους.

Πρόσθετα eMail:

Συνεργασία με το ΠΕΔιΣ

Προγράμματα Σπουδών:
MA in Mediterranean Studies

Ακαδημαϊκά έτη:
2022-2023