Χαράλαμπος Τσαρδανίδης

Ιδιότητα: Αναπληρωτής Καθηγητής
Γνωστικό Αντικείμενο/ Ειδίκευση: Εξωτερική Πολιτική της ΕΕ - Ανάλυση Εξωτερικής Πολιτικής - Διεθνής Πολιτική Οικονομία
eMail επικοινωνίας: tsardanidis@aegean.gr

 

Συνοπτικό βιογραφικό σημείωμα

Ο Χαράλαμπος Τσαρδανίδης σπούδασε πολιτική επιστήμη( Πανεπιστήμιο Αθηνών ), ευρωπαϊκές σπουδές και διεθνείς σχέσεις(MSc, PhD LSE) και είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Μεσογειακών Σποδών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου (υπό διορισμό). Από το 1993 διευθύνει το Ινστιτούτο Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και έχει διατελέσει Γενικός Διευθυντής του Συνδέσμου ΑΕ και ΕΠΕ. Έχει διδάξει στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς και στο Χαρακόπειο Πανεπιστήμιο.Τα κυριότερα βιβλία του είναι: The Politics of the EEC – Cyprus Association Agreement : 1972 – 1982, 1988, Η “Ανανεωμένη” μεσογειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και η Ελλάδα. 1992, Το σύστημα λήψης αποφάσεων στην εξωτερική πολιτική 2006. Έχει επιμεληθεί και συν-επιμεληθεί οκτώ συλλογικούς τόμους μεταξύ των οποίων μαζί με τον Α. Κόντη σε δύο εκδόσεις το Διεθνής Πολιτική Οικονομία. Θεωρίες, δομή και προκλήσεις της παγκόσμιας οικονομίας, Εκδόσεις Παπαζήση. Έχει δημοσιεύσει πάνω από 100 ερευνητικές εργασίες ως κεφάλαια σε επιμελημένους τόμους και άρθρα σε διεθνή και ελληνικά επιστημονικά περιοδικά, μεταξύ των οποίων τα Journal of Common Market Studies, Journal of European Integration, European Foreign Affairs Review, Geopolitics, Ethnopolitics, Outre Terre, Journal of Area Studies, Le Courrier des Pays de l’ Est, Perceptions.

Πρόσθετα eMail:

Συνεργασία με το ΠΕΔιΣ

Προγράμματα Σπουδών:
MA in Mediterranean Studies

Ακαδημαϊκά έτη:
2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019