Γεώργιος Φαράντος

Ιδιότητα: Διδάκτωρ Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
Γνωστικό Αντικείμενο/ Ειδίκευση: Επίδραση της αλλαγής πολιτικής στην αποδοτικότητα στην οικονομική κρίση
eMail επικοινωνίας: gfarantos@uop.gr

 

Συνοπτικό βιογραφικό σημείωμα

Ο Φαράντος Γεώργιος του Ιωάννη ήταν Διδάσκων (Ακαδημαϊκός Υπότροφος) στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και είναι Επισκέπτης Ερευνητής στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Επίσης, είναι Αριστούχος Διδάκτωρ στην «Επίδραση της αλλαγής πολιτικής στην αποδοτικότητα στην οικονομική κρίση. Πολιτικές υγείας και Αποδοτικότητα Μονάδων Υγείας» από το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, κατέχει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Οργάνωση και Διοίκηση Δημοσίων Υπηρεσιών, Δημοσίων Οργανισμών και Επιχειρήσεων από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, κατέχει Πτυχίο Ειδίκευσης στην Παιδαγωγική και Διδακτική της Τεχνολογίας της ΠΑΤΕΣ/ΣΕΛΕΤΕ και πτυχίο Εκπαιδευτικού Τεχνολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού της ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ (νυν Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης). Εργάζεται ως  Επιθεωρητής Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία στην Ανεξάρτητη Αρχή Επιθεώρηση Εργασίας. Έχει εργαστεί ως Αναπληρωτής Διοικητής Γενικού Νοσοκομείου Αργολίδας (Νοσηλευτική Μονάδα Ναυπλίου), ως Προϊστάμενος Τμήματος Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Αρκαδίας Αργολίδας, στον Ελληνικό Στρατό, στη Δευτεροβάθμια και Μεταδευτεροβάθμια Εκπαίδευση και στην Εκπαίδευση Ενηλίκων. Τα τρέχοντα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζουν στις Πολιτικές Υγείας, στην Αποδοτικότητα Υγείας, στα Πληροφοριακά Συστήματα, τη Διαχείριση Κρίσεων, τα Συστήματα Υποστήριξης Λήψης Απόφασης, το Στρατηγικό Σχεδιασμό Πληροφοριακών Συστημάτων και τις μεθόδους και τεχνικές Μαθηματικού Προγραμματισμού μέτρησης Αποδοτικότητας Συστημάτων και Οργανισμών. Έχει παρουσιάσει εργασίες σε Εθνικά και Διεθνή Συνέδρια και έχει πραγματοποιήσει 15 δημοσιεύσεις σε Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά με κριτές ή ισοδύναμες, σχετικά με την Οικονομική Κρίση, τα Πληροφοριακά Συστήματα και Μετρήσεις Αποδοτικότητας Μονάδων Υγείας. Έχει κρίνει δημοσιεύσεις σε Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά και πραγματοποίησε την Επιστημονική Επιμέλεια μιας Ειδικής Έκδοσης ενός Διεθνούς Επιστημονικού Περιοδικού. Δεκάδες δημοσιεύσεις σε Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά αναφέρονται στο έργο του.

Πρόσθετα eMail:

Κοινωνικά δίκτυα:

Συνεργασία με το ΠΕΔιΣ

Προγράμματα Σπουδών:
MA in Global Risks (Uncertainties), Politics and Analytics

Ακαδημαϊκά έτη:
2022-2023