Μαρίνα Ελευθεριάδου

Ιδιότητα: Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
Γνωστικό Αντικείμενο/ Ειδίκευση: Πολιτική Επιστήμη και Διεθνείς Σχέσεις
eMail επικοινωνίας: m.elef@cemmis.edu.gr

 

Συνοπτικό βιογραφικό σημείωμα

Η συγκεκριμένη σελίδα υποστηρίζεται μόνο στην Αγγλική της έκδοση, την οποία μπορείτε να βρείτε εδώ.

Κοινωνικά δίκτυα:

Συνεργασία με το ΠΕΔιΣ

Προγράμματα Σπουδών:
ΠΜΣ Μεσογειακές Σπουδές

Ακαδημαϊκά έτη:
2015-2016