Αρχείο Ετικετών: Υποβολή σχεδίου Διπλωματικής Εργασίας

Υποβολή σχεδίου Διπλωματικής Εργασίας για το ΠΜΣ «Παγκόσμιες Προκλήσεις και Συστήματα Αναλύσεων»

Σας ενημερώνουμε ότι όλοι οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του Β’ Εξαμήνου του ΠΜΣ «Παγκόσμιες Προκλήσεις και Συστήματα Αναλύσεων» πρέπει να υποβάλλουν στη γραμματεία έως τη Δευτέρα, 29 Φεβρουαρίου 2016, έντυπο υποβολής σχεδίου διπλωματικής εργασίας, σύμφωνα με…

Υποβολή σχεδίου Διπλωματικής Εργασίας για το ΠΜΣ «Παγκόσμια Πολιτική Οικονομία»

Σας ενημερώνουμε ότι όλοι οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του Β’ Εξαμήνου 2015-2016 του ΠΜΣ «Παγκόσμια Πολιτική Οικονομία» πρέπει να υποβάλλουν στη γραμματεία έως τη Δευτέρα, 29 Φεβρουαρίου 2016, έντυπο υποβολής σχεδίου διπλωματικής εργασίας, σύμφωνα με το…

Υποβολή σχεδίου Διπλωματικής Εργασίας για το ΠΜΣ “Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές”

Σας ενημερώνουμε ότι όλοι οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του Β’ Εξαμήνου του ΠΜΣ «Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές» πρέπει να υποβάλλουν στη γραμματεία έως τη Δευτέρα, 29 Φεβρουαρίου 2016, έντυπο υποβολής σχεδίου διπλωματικής εργασίας,σύμφωνα με το πρότυπο…