Εκλογές – Μονιμοποιήσεις Μελών ΔΕΠ

Κοινωνιολογία  με έμφαση στην Οικονομική Κοινωνιολογία

Μετακίνηση Καθηγητή πρώτης βαθμίδας

Διεθνείς  Σχέσεις με έμφαση στα Βαλκάνια

Μονιμοποίηση Επίκουρου καθηγητή

Πολιτικά Συστήματα

Διεθνείς Σχέσεις

Υποδείγματα Λήψης Αποφάσεων και Πληροφοριακά Συστήματα στη Διεθνή Πολιτική Οικονομία